Връх Околчица

Околчица (познат също като Вола) е връх с височина 1048 m във Врачанската планина, в Националния парк „Христо Ботев“ (на около 20 km югоизточно от Враца).

На Околчица на 2 юни 1876 г. се разиграва последната битка на Ботевата чета.

На връх Околчица през 1936 – 1939 г. за увековечаване на подвига на Христо Ботев и неговата чета е издигнат 35-метров паметник с опълченски кръст. В падината Йолковица, естествена канара с издълбан върху нея надпис бележи лобното място на поета-революционер. През 1947 г. кръстът на паметника е заменен с петолъчка. През 1991 г. отново се връща автентичният вид на паметника.

Къща музей "Баба Илийца"

Това е родното място на Вазовата героиня, чийто подвиг е описан в разказа „Една българка“. През 1899 година Иван Вазов пристига във врачанското село Челопек. Тук научава историята за баба Илийца, която с риск за живота си спасява един от Ботевите четници.
През 2003 г. Инициативен комитет от родолюбиви българи и кметството в с. Челопек, подпомогнати от Община Враца и Мемориален комплекс „Ботев път“, възстановиха къщата на Баба Илийца. Проектът е дарение на инж. Данчо Данов.
Къщата-музей се намира в центъра на с. Челопек, по пътя за връх Околчица.

Ритлите

Намират се в северния край на Искърския пролом, край село Лютиброд. Най-ясно откроени са четири успоредни отвесни скални стени на левия бряг на Искър, който е част от склона на Врачанската планина.

Скалите достигат на места до 80 метра над нивото на реката. Дебелината им варира от 3 до 7 метра, а дължината – между 200 и 400 метра. За разлика от тези, които се намират на левия бряг на реката, „ритлите“ по десния са значително по-малки и по-слабо откроени. Между отделните скални стени растат предимно широколистни растения.

„Ритлите“ са се образували преди около 120 милиона години. Предполога се, че скалите са се отложили, докато тези територии са били покрити от море. По-късно, при нагъването на Алпо-Хималайската планинска верига са се образували „Ритлите“ в днешния им вид.

Божия мост

Божия мост (Божите мостове), известен и като Жабокрек, е естествен скален мост в Чиренско-Лиляшкия карстов район на около 15 км северно от Враца.

Висок е около 20 метра, широк – около 25 метра, а по главната си ос „тунелът“, образуван от река Лилячка, е с дължина около 100 метра. През сухите месеци на годината рекичката под моста пресъхва и остават няколко езерца, пълни с жаби. Оттам идва и другото име, под което е известен този скален феномен.

Мостът е обявен за природна забележителност на 5 февруари 1964 г. В близката до него местност Борованска могила се намират останките на крепост от римско време

Леденика

Леденика е името на пещера в Стара планинаобщина ВрацаБългария

Пещерата Леденика е разположена на 16 км от град Враца, на територията на Природен парк „Врачански Балкан“. Намира се на 840 м надморска височина в Стрешерския дял на Врачанската планина, в местността Леденишки увал.

Образувана е в малмски варовици (капротино-орбитолински варовици – долна креда) през кватернера, когато са се образували повечето български пещери.