Моля, прочетете общите условия и правила за ползване на Kъщa за гости „Рай “- с. Челопек преди да направите резервация. С направата на резервация Вие се съгласявате с Общите условия и правила, независимо дали сте ги прочели изцяло или разбрали напълно.

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ

Настаняване: след 14:00 часа

Освобождаване: до 12:00 часа

1. При анулиране или редуциране на броя на нощувките до 14 дни преди датата на настаняване се връща -50% от стойността на получената като депозит сума (изключения може да има при настъпване на обстоятелства, независещи от клиента, например обявяване на извънредно положение и възпрепятстване на пътувания и др. подобни).

2. При анулиране на нощувките до 7 дни преди датата на настаняване, получената сума като депозит не се възстановява (изключения може да има при настъпване на обстоятелства, независещи от клиента, например обявяване на извънредно положение и възпрепятстване на пътувания и др. подобни).

3. Анулиране или редуциране на броя на нощувките след настаняване или по време на престоя НЕ е възможно.

4. За да се счита резервацията за валидна е необходимо заплащането на депозит за резервация в размер минимум 30% от общата цена за престоя в рамките на 2 работни дни. В случай, че липсва плащане, направената резервация се счита за анулирана. Остатъкът до пълния размер се заплаща В ДЕНЯ НА ПРИСТИГАНЕТО на гостите. В цената е включена туристическа такса. В зависимост от рисковия профил на гостите, собственикът може да поиска заплащането на допълнителен депозит за щети, от който да се удържат суми за покриване на евентуално нанесени щети и повреди. Заплащането на депозита за щети става В МОМЕНТА НА ПРИСТИГАНЕТО на гостите. В случай, че след проверка на къщата, дворът около нея и цялото обзавеждане и оборудване се установи, че няма нанесени щети, депозитът за щети се връща при напускането на гостите.

5. Пушенето е допустимо само на указаните места ИЗВЪН КЪЩАТА! В случай, че се установи пушене вътре в къщата, се налага санкция от 100 лв, която се заплаща веднага или се удържа от депозита за щети. Преценката дали е пушено вътре, в което и да е помещение на къщата, се прави от собственика или негов/и представител/и и не подлежи на възражения от страна на гостите. В случай на отказ от заплащане на санкцията, следва гостите да напуснат къщата НЕЗАБАВНО!

6. При освобождаване гостите са длъжни да оставят наетата от тях къща в приличен вид – почистен кухненски бокс и измита посуда. При неспазване на това правило собственикът има право да удържи 100 лв от депозита за щети.

7. Гостите се задължават да се държат по начин, по който да не пречат на живущите в околността, както и да не уронват престижа и доброто име на туристическия обект.

8. Незаконни или неморални дейности – хазарт, проституция, употреба на наркотици, притежание или употреба на пиротехнически средства или опасни товари, притежание или употреба на огнестрелни и други оръжия – са абсолютно забранени!

9. Гостите се задължават да спазват установените часове за почивка, а именно в периода:

От 14:00 часа до 16:00 часа

От 22:00 часа до 08:00 часа

НЕ СЕ ДОПУСКАТ ОРКЕСТРИ, КАКТО И ВНАСЯНЕ НА ВЪНШНИ ТОНКОЛОНИ И УРЕДБИ! 

Забранено е в часовете за почивка да се пуска силна музика, при която силата на звука е по-голяма от разрешените норми.

Забранено е качването и танцуването върху маси, пейки и столове, както и празнуване по начин, който може да увреди къщата и имуществото в нея.

Забранено е местенето на мебели и обзавеждане от помещенията, в които се намират. Задължително е предпазните мрежи на вратите и прозорците да бъдат своевременно затваряни с цел предотвратяване навлизането на насекоми в къщата.

При нарушаване на обществения ред и подаден сигнал към органите на реда, гостите поемат цялата отговорност по разрешаване на казуса. Ако органите на реда наложат санкции, глоби, актове и др. наказания, предвидени от българското законодателство, те се покриват изцяло от гостите, отговорни за установените нарушения.

10. Достъп или влизане в имота ще бъде отказан, ако посетителите надвишават посочения брой гости при направата на резервацията.

В Къща за гости „Рай “, с. Челопек се настаняват до 20 човека.

11. Моля не оставяйте децата без надзор. Собственикът не носи отговорност за настъпили травми с децата на гостите в рамките на туристическия обект, както и извън него. Грижата за децата е отговорност на родителите им! Отговорни за лични загуби и/или травми на Вас или на Вашата компания сте единствено Вие. Собственикът и/или представител на собственика не се считат за отговорни.

12. Туристите се задължават да се отнасят към имуществото в къщата с грижата на добър стопанин. Всички щети или загуби, причинени по време на наемния период, са отговорност на гостите. В случай на прекалено големи загуби или повреди по време на наемния период, собственикът може да изиска гостите да освободят туристическия обект без право на обезщетение или възстановяване на платените суми.

Разходите за подмяна или ремонт на загуба или повреда на собствеността, в това число нейното обзавеждане и дворното пространство, причинени по време на наемния период и престоя на клиентите, са за тяхна сметка. Стойността на обезпечението зависи от размера на нанесената вреда и се заплаща в брой на момента на собственика В ДВОЕН РАЗМЕР.

13. Собственикът или представител на собственика, имат право на безпрепятствен достъп до собствеността и нейните съоръжения – за поддръжка на дома, градината, комуналните услуги и други допълнителни услуги, поискани от гостите.

14. Всички ценности и лични вещи на гостите, внесени на територията на обекта, са отговорност на клиента/тите. Собствениците и представители на собствениците на туристическия обект не носят никаква отговорност при загуба или повреда на имущество, притежавано от гостите.

При отворени/отключени прозорци и врати по време на наемния период, независимо дали гостите са на територията на обекта или извън него (на разходка, пикник и др.), отговорността за имота е на гостите. Всяко действие или бездействие на гостите, което може да отхвърли или наруши застраховката на имота и/или води до загуба или повреда, е отговорност на клиентите.

15. Предприемаме всички възможни мерки, за да осигурим на нашите гости приятен и безпроблемен престой.

За всякакви проблеми по време на наемния период е необходимо гостите да уведомят собственика или представител на собственика, които веднага ще се постараят да отстранят проблема.

Условие за удовлетворяване на жалбата на гостите е за нея да бъде съобщено своевременно и докато гостите са на място. В случай, че няма постъпили оплаквания по време на наемния период и престоя на гостите в туристическия обект, приемаме, че гостите са удовлетворени от престоя си и поради това не са подали оплаквания и жалби към собственика на обекта.

16. Използването на оборудването ще Ви бъде обяснено. Моля, бъдете внимателни, ако не сте запознати с начина на използване на дадено оборудване, свържете се със собственика и/или представител на собственика, за да получите информация. Евентуални повреди и/или загуби и/или травми на Вас и/или оборудването са изцяло отговорност на причинилия ги. Настъпили повреди се заплащат на място в брой. Собственикът и/или представител на собственика не носи отговорност за неспазване на инструкциите за използване на оборудването и възникналите последици от тях.

17. Домашни любимци се допускат след изрично разрешение на собственика, като преценка се прави индивидуално за всеки отделен случай.

18. Отоплението през зимния сезон се поддръжа от собственика на къщата.

19. Собственикът на Къща за гости „Рай “, с.Челопек, запазва правото си да актуализира настоящите общи условия и правила по всяко време без специално уведомяване на клиентите. Промените се публикуват в официалния сайт, а именно: http://raychelopek.com